Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 

Υπέρηχος (triplex) καρδιάς

 

Holter ρυθμού 24ωρου

 

Ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης

 

Εργομετρικός έλεγχος (Εργοσπιρομέτρηση)

 

Προαγωνιστικός έλεγχος αθλητών

 

Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου